خدافظ فرودگاه آتاتورک!

فرودگاه آتاتورک و هزاران خاطره!
دیشب آخرین پروازش به سنگاپور رو انجام داد و برای همیشه بسته شد…
امروز تمام کانالا دارن تو اخبار ازین مهاجرت بزرگ یه فرودگاه صحبت میکنن و من به خاطراتی که اونجا داشتم فکر میکنم…راستش یکمم بغض کردم!
اولینبار که تو عمرم سوار هواپیما شدم از آتاتورک به وان بود! اونم چه پرواز پرماجرایی..گم شده بودم..از عظمتش وحشت کرده بودم..اصلا نمیدونستم چیکار باید بکنم! کلی طول کشیده بود تا چک‌این کنم و بفهمم پاسپورت چک کجاستو گیت چیه!
خاطراتم درمقابل بچه‌های لیدر اصلا هیچی نیستا، اونا شبا تا صبح هر روز اونجا بودن ولی منم شبای زیادی رو منتظر دوستام یا خانواده تو فرودگاه صبح کرده بودم و تمام صندلیایی که وجود داشتن امتحان کرده بودم تا بالاخره راحت‌ترینش رو پیدا کنم!
وقتی دوستم داشت پروازشو از دست میداد هرچی آشنا داشتم واسطه کرده بودم تا هواپیمایی که بلند میشد وایسته و با ماشین دوستمو برسونن بهش! انقدر دوییده بودیم توی فرودگاه که وقتی بهم گفت میکی رسیدم نشستم، دو زانو افتادم زمین و چند دیقه طول کشید تا بتونم دوباره راه برم!
وقتی از طرف شرکا داشتیم میرفتیم نمایشگاه آذربایجان با همکارم ساعتها استرس کشیده بودیم تا به پروازمون برسیم و بعد پروازو از دست داده بودیم! کلی اضطراب کشیده بودم تا رئیسمون بگه دوباره بلیط بگیرین و بعد نزدیک بود پرواز دوم رو هم از دست بدیم! همکارم از استرس رنگش زرد شده بود و من فقط میخندیدم!
وقتی بابام اومد و رفتم دنبالش و بعد از سه سال دیدمش همونجا پریدم بغلش و با صدای بلند گریه کردم جوری که نمیتونستم نفس بکشم!
یه بار که تو شرکت توریستی کار میکردم هم بلیط مجانی گرفته بودم به تبریز و کلی خر کیف شده بودم!
خلاصه تعداد خاطراتم شاید کم بوده باشه ولی همشون احساس شدیدی پشتشون بود! یعنی فک میکنم نمیشه وارد یه فرودگاهی شد و احساساتی نشد! برای همین بسته شدن این فرودگاه، جدا از مباحث تخریب مساحت بزرگی از جنگلهای شمال استانبول که خشم فعالان محیط‌زیست رو برانگیخته بود، برای من مثل ناپدید شدن نمود خارجی چنتا از مهمترین خاطراتم بود!
شما چه خاطراتی داشتین باهاش؟

3 thoughts on “خدافظ فرودگاه آتاتورک!

  1. بد ترین روزی که تو اتاتورک داشتم روزی بود که داعش یه قدم پشت سرمون حمله کرد. من بودم و دو تا خواهرام و مامانم که یه طرف دیگه بود… و به :اصطلاح
    we ran for our lives…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s