همتون باهم نیاین! یکی یکی بزنین!

همیشه فک میکنی اتفاقای بد سر تو نمیاد! هرچیزی که از بیرون میبینی..یا هر اتفاقی که شاهدش هستی..مردمی که بخاطر مشکلات مختلف دارن زجر میکشن مادی و معنوی..همیشه فک میکنی اون بدترین حالت برای تو قرار نیست اتفاق بیفته!
یعنی اینجوریه که آدما میتونن زندگی کنن..آدما غافلگیر شدنو دوس دارن! اگه بشینن به احتمال وقوع وقایع تلخ فکر کنن نابود میشن افسرده میشن و به پوچی میرسن! دوس دارن اگه قراره اتفاق بدی هم بیفته، سر زده بیاد و با همون اثر شوک بگذره بره قبل ازینکه به تلخیش عادت کنه..
ماها دوس داریم همه احتمالای محتمل رو ندیده بگیریم! بگیم حالا که این اتفاق نیفتاده! بعد به خودمون دلداری بدیم “قرار هم نیست اتفاق بیفته!” این همون قانون اینرسی نیوتونه که میگه تمام ذرات دوس دارن وضعیت فعلیشون رو حفظ کنن و بدون یه نیروی خارجی تمایلی به تغییر ندارن!
ولی کنترل نیروهای خارجی که دست ما نیست! مثلا یه روزی که نشستیم پشت میز و داریم درحالیکه تو افکار عمیق درمورد آینده فرو رفتیم بک‌گراند لپتاپ رو عوض میکنیم یهو یه ایمیل، یه مسیج یه دوست، یه تلنگر یه آشنا همه چیو بهم میریزه! تمام معادلات ذهنتون از بیخ زیرو رو میشه و دیگه ثابت نگه‌داشتن وضعیت رو غیرممکن میکنه! کاری نمیشه کرد..نیروی خارجی اعمال شده!
منم جزو همین دستم که از نیروهای محرک خارجی اصلا خوشم نمیاد و دلم میخواد اگه قراره تغییری رخ بده از درون خودم شروع بشه..برای همینم همیشه این نیروهای خارجی یهو منو یهو غافلگیر میکنن…شاید نیروهای خارجی ماه‌هاست که دارن شکل میگیرن ولی من چون ندیدن رو انتخاب کردم یهو مثل سیلی میخورن تو صورتم و منو از جایی که هستم صدها متر پرت میکنن اونطرف‌تر! تازه برای من که همیشه قبل از بروز مشکلات بهترین احتمالات رو تو ذهنم تجسم میکنم و براش برنامه میریزم، این تغییرات ناگهانی شدید بیرونی یکی یکی هم نمیان! چنتا چنتا میان..
هموز از ضربه‌های یکی خلاص نشده دومی..بعد سومی..
ولی میدونین چیه؟ اینجور وقتا که یهو چشماتون باز میشه و میبینین چی به چیه با اینکه احتمالا درب و داغون و خسته و ناامید و ناراحت و دل‌شکسته شده باشین، میتونه یه فرصت خیلی خوب باشه برای اینکه شما هم از درون یه تغییر خوب بکنین!
میفمین چی میگم…ضربه‌ها زده شدن…دیگه چیزی برای از دست دادن نمونده! پس خوشحال باش چون بدترین قسمتش تموم شد!! الان بعد ازینکه خوب استراحت کردی و خوب شدی میتونی بدون بار اضافی به راهت ادامه بدی…سبک‌بال‌تر…رهاتر…با سرعت بیشتر

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s